carts-close_920x160

G|Net®

G|Net®: Geo-Kontrola wózków

Schemat działania systemu G|Net:

Odczytanie sygnału GPS z kółka SmartWheel
Transfer pozycji GPS na serwer
Transfer danych na komputer w sklepie lub w centrali
Transfer danych na aplikacje na smartfonie

System G|Net® umożliwia:

  • 24 godzinne monitorowanie aktywności systemu na stronie internetowej poprzez komputer albo smarfton
  • Łatwy w użyciu dashboard pozwala menadżerom sklepu na obserwację i zarządzanie systemem w czasie rzeczywistym
  • Minimalizacja przestojów systemu zabezpiecza przed potencjalną utratą wózka
  • Różne poziomy dostępu – od poziomu głównej siedziby do poziomu sklepu
  • Zdolność raportowania –  możliwość eksportowania informacji oraz filtrowania w określonych przedziałach czasowych