Anarya - Feutured Image

Anarya Alarm - Galerie

RFID system ochrony przedmiotowej do zabezpieczenia dzieł sztuki (obrazy eksponaty, rzeźby).

Zabezpieczenie wartościowych obiektów i elektronicznych gadżetów na targach, w hotelach a także w prywatnych rezydencjach.

RFID system ochrony przedmiotowej do zabezpieczenia krat w oknach.

W całości system bezprzewodowy, który nie ogranicza organizatora galerii przy rozmieszczaniu ekspozycji.

 

Technologia Anarya Alarm – Gallery jest systemem przeznaczonym do ochrony eksponatów w muzeach, galeriach, obiektach zabytkowych. Cały system jest oparty na aktywnych detektorach RFID ze zintegrowanym czujnikiem wstrząsu, które montujemy na eksponatach.

W czasie, kiedy system jest uzbrojony, jakakolwiek zmiana położenia, wstrząs eksponatu wywoła stan alarmowy. Przez stan alarmowy możemy rozumieć m.in. sygnał do zainstalowanej już centrali alarmowej, wywołanie presetu kamery, sygnalizacja on-line w oprogramowaniu zainstalowanym na komputerze, przekazanie i zobrazowanie zdarzenia za pośrednictwem oprogramowanie Viewer 3D lub w oprogramowaniu zainstalowanym w smartfonie.

Dopełnieniem funkcji systemu Anarya Alarm Gallery jest możliwość ochrony krat okiennych przed próbą przepiłowania lub wyrwania. Detektory pracują na takiej samej zasadzie.

Detektor FLI do zabezpieczenia obrazów

Detektor FLI używamy do zabezpieczenia obrazu. Prosty, nieinwazyjny montaż detektora polega na umieszczeniu go z tyłu na ramie. Czułość detektora jest konfigurowalna programowo z możliwością nastawienia go tak aby wykrywał nie tylko próbę manipulowania przy obrazie ale również i dotyk płótna.

 

Detektor FLO do zabezpieczenia rzeźb i eksponatów

Detektor FLO używa się do zabezpieczenia rzeźb, eksponatów lub różnego typu cennych przedmiotów, które w czasie ekspozycji wymagają położenia na powierzchni płaskiej. Montaż detektora polega na zamocowaniu go do dolnej części rzeźby (chronionego eksponatu) za pomocą nieinwazyjnej taśmy dwustronnej, lub przez wsunięcie do wnęki rzeźby w jej dolnej części.

Następnie przedmiot ten stawia się na specjalnej podkładce, zapewniając przeprowadzanie zabiegów zabezpieczających, takich które nie powodują uszkodzenia chronionych dzieł sztuki.

Szczegóły podkładki:

Detektor i sygnalizacja alarmu:

Na życzenie klienta jest możliwość dostosowania podkładki detekcyjnej dla detektora FLO w zależności od rodzaju chronionego eksponatu.

Przykłady różnych rodzaji eksponatów:

Detektor FLA do ochrony krat okiennych

Detektor FLA zabezpiecza karty okienne przez 24h dziennie za pomocą 3 osiowego akceleracyjnego i elektronicznego żyroskopu.

Nawet najmniejszy ruch, wstrząs, wibracje lub zmiana konta nachylenia krat na których zamontowany jest detektor prowadzi do wywołania alarmu. Detektory RFID muszą znajdować się w zasięgu radiowym jednostki monitorującej FLM i przez to nie wymagają żadnego okablowania ani zasilania – bateria w detektorach jest wymienialna z poziomu użytkownika.

Detektor na kratach i detekcja alarmu:

Podkładki montażowe dla detektorów FLA mogą być wykonane na zamówienie w zależności od rodzaju krat i okien. Jest również możliwość zamówienia specjalnych nakrętek zabezpieczających, których nie ma możliwości odkręcić, żadnym standardowym kluczem.

Przykłady okratowania okien:

 

Automatyczne sterowanie kamer obrotowych PTZ

Anarya Alarm podczas wywołania alarmu w skutek naruszenia chronionego przedmiotu, automatycznie nakieruje kamerę obrotową na miejsce incydentu. Wykorzystywane są w tym celu tzw. presety kamery, a każdy preset jest logicznie powiązany z konkretnym detektorem FLI,FLO,FLA (z konkretnym eksponatem).

W trybie alarm uzbrojony, jakakolwiek manipulacja przy eksponacie spowoduje wywołanie alarmu. Zdarzenie alarmu może zostać przekazane na centralę standardowego systemu alarmowego, a następnie skierować kamerę na miejsce zdarzenia. Również informacja zostanie wysłana na smartfona z opisem zdarzenia (nazwa eksponatu, umiejscowienie, numer stolika itp.).

Rozmieszczenie detektorów na wystawie:

Wizualizacja

Interfejs oprogramowania Anarya Alarm umożliwia wizualizację 2D on-line wszystkich strzeżonych obiektów. Podkład pod zwizualizowanie można importować w formacie PNG.

Przykład wizualizacji:

Program zarządzający Anarya Alarm

Podgląd zdarzeń – dektor on-line:

Sygnalizacja stanu systemu a lokalizacja alarmu za pomocą smartfona

Aplikacja Anarya Alarm Android przeznaczona jest do informowania ochrony o zdarzeniach alarmowych w galerii. Aplikacja w smartfonie potrafi komunikować z jednostką centralną a w przypadku alarmu na wyświetlaczu wyświetli się ID, nazwa eksponatu, fotografia i lokalizacja – tym sposobem mamy zapewnioną skuteczną interwencję ochrony.

Konfiguracja aplikacji oraz sygnalizacja alarmu:

Architektura - wariant A / magistrala RS485

Jednostka monitorująca FLM oraz kamery zasilane są i komunikują ze sobą po magistrali RS485, która zakończona jest w jednostce centralnej FLU. System za pośrednictwem Expandera FLE można podłączyć do systemu centrali SSWiN.

Centrala SSWiN wysyła do systemu Anarya Alarm informacje, o obszarach które mają być dozorowane/niedozorowane i odwrotnie Anarya Alarm przesyła informacje za pośrednictwem wyjść logicznych, o obszarach w których doszło do naruszenia.

Architektura systemu – magistrala RS485:

Architektura - wariant B / Ethernet

Jednostki monitorujące FLM i kamery są zasilane lokalnie a komunikują z jednostką centralną FLU po sieci LAN.

Variant B – Architektura systemu – Ethernet: