solar-fence_cropped_slide

Perimeter - Alarmy

Varya Perimeter®

Jedyny na świecie bezprzewodowy RFID system ochrony ogrodzeń i bram.

Automatyczne nakierowanie kamer obrotowych na miejsce naruszenia z dokładnością +/- 3m.

RFID monitoring czynności patrolowych służb ochrony.

RFID bezprzewodowa ochrona mienia znajdującego się na strzeżonym terenie.

Duża elastyczność i mobilność systemu w przypadku konieczności przeniesienia lub wymiany ogrodzenia.

 

 

 

 

Zalety systemu Varya Perimeter

1. Jedyny taki bezprzewodowy system na świecie
2. Certyfikat najwyższego 4-go poziomu zabezpieczania obiektów
3. Bardzo łatwa instalacja – bez okablowania
4. Dodatkowa ochrona obiektów znajdujących się także wewnątrz strzeżonego obszaru
5. Nadaje się do wszelkich ogrodzeń
6. Zdolność systemu do wykrycia prób manipulacji przy nim – także w trybie nieuzbrojonym!
7. Automatyczne sterowanie kamerami PTZ
8. Automatyczny pomiar stanu technicznego ogrodzenia
9. Dłuższa żywotność niż w przypadku „systemów kablowych”
10. Opatentowany system auto-testu detektorów FLA

Opis systemu

Varya Perimeter jest systemem ochrony obwodowej za pomocą bezprzewodowych detektorów RFID montowanych bezpośrednio na płotach i bramach. Można stosować go na wszelkich typach ogrodzeń i bram.

System charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na różnego rodzaju fałszywe alarmy, potrafi wykryć wszelkie próby demontażu detektorów i naruszenia ogrodzenia – nawet minimalne ugięcie się siatki. Detektory RFID nie wymagają zewnętrznego zasilania a żywotność baterii wynosi ok. 8 lat. Instalacja całego systemu jest bardzo prosta i szybka, zaś konserwacja tania.

W systemie zintegrowano moduł monitorowania czynności patrolowych przez służby ochrony. Varya Perimeter daje również możliwość nadzoru nad wszelkimi rzeczami znajdującymi się w granicach chronionego terenu. Varya Perimeter może współpracować z wszelkimi rodzajami elektronicznych systemów antywłamaniowych (SSWiN). Pozwala na pełną kontrolę nad kamerami obrotowymi oraz błyskawiczne i automatyczne nakierowanie ich na miejsce naruszenia ogrodzenia. Know-how naszej technologii chronione jest międzynarodowymi patentami.

 

Zasady działania systemu Varya Perimeter i wykrywania intruzów

Na poszczególne elementy ogrodzenia instaluje się detektory FLA, które przy pomocy 3-osiowego akcelerometru rejestrują każde poruszenie się płotu. Detektory FLA nie wymagają okablowania a komunikacja odbywa się pomiędzy sobą z wykorzystaniem zasady tzw. „głuchego telefonu”.

Oznacza to iż informacje o alarmie, sile wiatru, próbie uszkodzenia ogrodzenia oraz jego stanie technicznym, są przekazywane od jednego do drugiego detektora, aż do momentu dotarcia do jednostki centralnej FLU.

Szybkość transmisji wynosi 300 detektorów FLA na sekundę a częstotliwość odświeżenia sygnału odbywa się co 3 sekundy. W przypadku kiedy konkretny detektor FLA nie będzie w stanie odebrać czy też wysłać transmisji radiowej, nastąpi przeskok transmisji danych pomiędzy sąsiadującymi z nim detektorami ( tzw. jumping ).

Ten proces jest całkowicie automatyczny i nie ma wpływy na funkcjonalność systemu.

Jednostka centralna FLU zostanie powiadomiona o zaistnieniu takiego zdarzenia oraz zostanie wszczęta odpowiednia procedura alarmowa systemu SSWiN wraz ze skierowaniem kamer PTZ na odpowiedni obszar.

 

Dzięki ciągłej analizie zbieranych danych z wszystkich detektorów RFID, system jest w stanie wyeliminować fałszywe alarmy powodowane przez wiatr, deszcz czy burze. Umożliwia to fakt, iż wszystkie te zdarzenia są odbierane równocześnie przez wiele czujników.

 

Inteligentny pomiar stanu technicznego ogrodzenia

Zmiany stanu technicznego poszczególnych elementów ogrodzenia mogą prowadzić do występowania fałszywych alarmów, zaś ogromną zaletą systemu Varya Perimeter jest monitorowanie na bieżąco tego stanu. Monitorowanie dokonuje się pośrednictwem tych samych detektorów FLA, które cotygodniowo wysyła 300 000 próbek, które służą automatycznemu wykryciu zmian.

Możliwości rozmieszczania detektorów FLA na różnych typach ogrodzeń

 

Transmisja sygnału na fragmentach ogrodzenia bez siatki

Detekcja przechodzenia przez ogrodzenie z muru

Varya Perimetr umożliwia również detekcję przechodzenia przez ogrodzenie z muru.

Rozwiązanie jest proste, estetyczne i niezawodne. Detektory pochyłu FLA są umocowane na „chwiejącej” desce (długość max 4m) przykręconej śrubami mocującymi do ściany. Między deską a murem jest wodoodporna, elastyczna pianka o grubości 2,5 cm.

W przypadku, że osoba podciągnie się do góry po murze, dojdzie do nachylenia detektora i uruchomienia alarmu. Ptaki alarmu nie wywołują. Niezawodne dla ścian z równą górną powierzchnią. Ochronę muru można łączyć z ochroną tradycyjnego płotu.

Automatyczna kontrola analogowych kamer PTZ

W momencie naruszenia granicy strzeżonego terenu system automatycznie nakieruje kamery na miejsce zajścia. Służy temu tzw. pre pozycjonowanie.

Każdy preset kamery jest logicznie powiązana z określonym detektorem (ewentualnie zestawem detektorów FLA). Varya Perimeter może jednocześnie zarządzać wieloma kamerami. Jeśli intruz wspina się na ogrodzenie w jednym miejscu, system w czasie rzeczywistym obróci wszystkie kamery na miejsce zajścia.

Kiedy dokonane zostaną np. Dwa ataki system nakieruje jedną kamerę na pierwszego intruza, uwaga kolejnej skupi się na drugim intruzie aby nie utracić żadnych informacji dotyczących incydentu. Przy ręcznym sterowaniu kamerami sygnał kontrolny jest przesyłany z interface’u sieciowego programu Varya Perimeter.

Architektura automatycznego sterowania kamerami obrotowymi

System Varya Perimeter może kontrolować wszystkie analogowe kamery obrotowe (PTZ) bezpośrednio z jednostki FLU za pomocą protokołu Pelco-D. Obecnie bardzo często wykorzystywane kamery IP są na bieżąco integrowane z systemem Varya Perimeter.

Architektura systemu analogowych kamer PTZ:

Architektura systemu IP kamer PTZ:

Referencje

Wodociągi Aquanet Poznań – ochrona obwodowa ujęcia wody: Polska
Oczyszczalnia Ścieków – Tomaszów Mazowiecki: Polska
KGHM – Szyb R XI  Rudna: Polska
Prywatna Rezydencja: Polska
Elektrownie fotowoltaiczne: Czechy, Słowacja, Niemcy
Przedsiębiorstwa energetyczne: Niemcy
Przedsiębiorstwa telekomunikacyjne: Czechy, Słowacja
Zakłady karne: Niemcy
Tereny wojskowe: Niemcy, Czechy
Banki: Niemcy
Zakłady chemiczne: Czechy, Słowacja, Niemcy
Zakłady przemysłowe: Czechy, Niemcy, Austria
Zakłady produkcyjne: Czechy, Niemcy
Zakłady farmaceutyczne: Czechy
Zakłady transportowe: Czechy, Niemcy
Firmy spedycyjne: Niemcy
Centra logistyczne: Polska, Niemcy, Czechy
Koncerny samochodowe: Czechy, Niemcy
Salony samochodowe: Czechy, Niemcy
Centra sportowe: Czechy
Prywatne rezydencje: Polska, Czechy
Parkingi cięzarówek przy autostradzie: Niemcy